Opvoed Show

#058: Marjolijn Distelbrink over opvoed vragen van ouders met een migratie achtergrond

September 26, 2021 Bastin Alexander, Marjolijn Disterbrink Season 2 Episode 58
#058: Marjolijn Distelbrink over opvoed vragen van ouders met een migratie achtergrond
Opvoed Show
More Info
Opvoed Show
#058: Marjolijn Distelbrink over opvoed vragen van ouders met een migratie achtergrond
Sep 26, 2021 Season 2 Episode 58
Bastin Alexander, Marjolijn Disterbrink

Voor aflevering 058 heb ik Marjolijn Distelbrink uitgenodigd. Marjolijn is senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut/Kennisplatform Integratie & Samenleving waarbij ze onderzoek doet naar allerlei maatschappelijke themas’s waaronder opvoeding bij ouders met een migratie onderzoek.

Met de komst van social media lijkt de polarisatie in de wereld alleen maar toe te nemen. We zien niet meer hetzelfde nieuws waardoor jouw beeld van de wereld op alle social media’s alleen maar wordt bevestigd wat de polarisatie versterkt. Juist daarom is het zo belangrijk om de overeenkomsten te vinden en een brug te slaan tussen mensen met verschillende achtergronden. En daarbij is het gesprek voeren een belangrijk middel.

Hiervoor heb ik Marjolijn dus uitgenodigd om te kijken tegen welke opvoed problemen ouders met een migratie achtergrond lopen en in hoeverre deze hetzelfde zijn als voor ouders zonder migratie achtergrond. Hoe kun je als ouder je kind helpen om veerkrachtig te zijn tegen racisme, het vormen van een identiteit en hoe kunnen we de polarisatie tegen gaan.

Aan bod komt o.a.:

Welke opvoed vragen kennen ouders met een migratie achtergrond?
In hoeverre verschilt dit met ouders zonder migratie achtergrond?
Hoe kun je je kind helpen bij het vormen van een identiteit?
Hoe maak je je kind veerkrachtig tegen racisme?
Hoe kun je de polarisatie tegen gaan en het gesprek aangaan?

Een heel complex en moeilijk onderwerp, maar wel een die aandacht verdient.

We hebben een heel hoop besproken en ik ben heel benieuwd hoe jij er naar kijkt. Laat me daarom ook na de aflevering weten of je je hierin herkent, waar je het mee eens bent of waar totaal niet. En is er nog een belangrijk thema wat niet aan de orde is geweest?

Links:
Artikel over het onderzoek (Kennisplatform Integratie & Samenleving): Opvoeden als ouder met een meervoudige identiteit: uitdagingen en ondersteuningsbehoeften | Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl)

Show Notes

Voor aflevering 058 heb ik Marjolijn Distelbrink uitgenodigd. Marjolijn is senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut/Kennisplatform Integratie & Samenleving waarbij ze onderzoek doet naar allerlei maatschappelijke themas’s waaronder opvoeding bij ouders met een migratie onderzoek.

Met de komst van social media lijkt de polarisatie in de wereld alleen maar toe te nemen. We zien niet meer hetzelfde nieuws waardoor jouw beeld van de wereld op alle social media’s alleen maar wordt bevestigd wat de polarisatie versterkt. Juist daarom is het zo belangrijk om de overeenkomsten te vinden en een brug te slaan tussen mensen met verschillende achtergronden. En daarbij is het gesprek voeren een belangrijk middel.

Hiervoor heb ik Marjolijn dus uitgenodigd om te kijken tegen welke opvoed problemen ouders met een migratie achtergrond lopen en in hoeverre deze hetzelfde zijn als voor ouders zonder migratie achtergrond. Hoe kun je als ouder je kind helpen om veerkrachtig te zijn tegen racisme, het vormen van een identiteit en hoe kunnen we de polarisatie tegen gaan.

Aan bod komt o.a.:

Welke opvoed vragen kennen ouders met een migratie achtergrond?
In hoeverre verschilt dit met ouders zonder migratie achtergrond?
Hoe kun je je kind helpen bij het vormen van een identiteit?
Hoe maak je je kind veerkrachtig tegen racisme?
Hoe kun je de polarisatie tegen gaan en het gesprek aangaan?

Een heel complex en moeilijk onderwerp, maar wel een die aandacht verdient.

We hebben een heel hoop besproken en ik ben heel benieuwd hoe jij er naar kijkt. Laat me daarom ook na de aflevering weten of je je hierin herkent, waar je het mee eens bent of waar totaal niet. En is er nog een belangrijk thema wat niet aan de orde is geweest?

Links:
Artikel over het onderzoek (Kennisplatform Integratie & Samenleving): Opvoeden als ouder met een meervoudige identiteit: uitdagingen en ondersteuningsbehoeften | Kennisplatform Integratie & Samenleving (kis.nl)